Blästring & Rengöring / Klottersanering. Blästra träfasad, båt, bil, mark sten Sodabläster  & Våt bläster. Tillgängliga framförallt i södra Sverige Blekinge Skåne vi vänder oss till små och stora företag, privatpersoner, kommuner och föreningar ex. Båtklubb, småbåtshamnar. Malmö Helsingborg Kristianstad Karlskrona Ystad

Vad skiljer sodabläster mot traditionell sandblästring?

Sodablästring är en miljövänlig metod för att avlägsna eller strippa av beläggningar från ytor med användning av kristalliserad bikarbonat och trycksatt luft. Sodakristallerna är riktade mot den yta som skall blästras medan den framdrivs i en ström av tryckluft.
Sodan är idealisk för blästring av mer känsliga underlag såsom tunnplåt på bilar, aluminium, glasfiber, ABS plast, glas och även trä. Soda kan också vara metoden för mer hållbara ytor så som tegel, murverk, sten och stål där nötning fortfarande kan vara ett problem.

Genom att använda vatten tillsammans med soda minskar vi på dammet som annars uppstår vid blästring. Vi anpassar alltid maskin och tillsats utifrån miljön, kundens önskemål och önskat resultat. 

Vi har även tillbehör som vi kan använda för invärtes rengöring i rör inom till exempel livsmedelsindustrin. Tillsatsen soda är livsmedelsgodkänd och därmed miljövänlig. 

 

Sodablästring kan

Användningsområden

Rengöra asfalt från fasta orenheter, ta bort målade märkningar på trafikleder, rengöra fasader, klotter, båtskrov, bildelar, restaurering, byggnader, takplattor, puts, stenplattor, pooler, tegel, aluminiumdelar, kakel, borttagning av fetter och oljor från olika ytor, invändig rengöring av rör och kanaler, rengöring och spolning inom industrier, ta bort alger från trä.

Bara fantasin sätter gränser.

När vi blästrar med soda så kan vi blästra mycket skonsamt på känsliga underlag. Sodablästringsmaskinerna är väldigt exakta i sina justeringar och blästermedlet i sig självt har egenskaper som gör att man kan uppnå fantastiska resultat utan att skada underliggande ytor. Bara färg, beläggning eller smuts tas bort men underliggande yta behåller sitt ursprungliga skick.

Exempelvis kan vi genom att använda oss av sodablästring ta bort gammal eller oönskad lack från till exempel bilar, conteiners och samtidigt även få bort eventuell rost och rostskydd.  

Det är med andra ord en väldigt skonsam blästringsmetod, mycket skonsammare än sand och kolsyreblästring. 

Multifunktionell

Med hjälp av den avancerade teknologin har vi möjlighet att ändra mellan soda-, sand- och glasblästring utifrån vad som är mest effektivt och ger bästa möjliga resultat på arbetet. Givetis görs detta utifrån kundens behov och önskemål.

Nästintill alla typer av ytor kan rengöras med hjälp av olika inställningar och tillbehör vi har på vår maskin.

Vi erbjuder tjänster till små och stora företag, kommuner och föreningar. För privatpersoner har vi ROT-avdrag för flera av våra tjänster. Vi skräddarsyr lösningar tillsammans med kunden utifrån kundens behov. Eftersom vi utgår från Karlshamn erbjuder vi även våra tjänster till er i närliggande städer, så som Helsingborg, Karlskrona, Kristianstad, Växjö och Ystad med omnejd. 

Certifierade

Vi innehar certifiering från Sodablast systems och använder därmed deras patenterade system.

Vi utför blästring med en mängd olika bläster tillsatser som funkar såväl torrt som till våtblästring. Vi hjälper er med rätt val utifrån förutsättningar som material och önskat resultat.

Miljö

Miljö och hälsa är en viktig del i vårt arbete, inför varje nytt projekt utförs en riskbedömning av oss tillsammans med kund. Sodablästring i sig är inte skadligt för omgivningen eller operatören som blästrar. Blästringsmediet är biologiskt nedbrytbart och vattenlösligt, men vid blästring av exempelvis biocidfärg krävs det åtgärder för att inte sprida gifterna genom damm bildning. Vi har utrustningen som krävs för att samla in allt farligt damm som hanteras som farligt avfall.

Sodans kemiska namn är natriumvätekarbonat (NaHCO3). Soda är vattenlösligt och är därmed mycket enkel att skölja bort från den rengjorda ytan och omgivning. Eftersom Ph värdet ligger på 8,6 vilket är relativt neutralt påverkar det inte miljön negativt.

Sodablästring är en brandsäker metod och kan därför användas vid tillexempel blästring av K-märkta byggnader eller bränsletankar. När sodan träffar en hård yta och bryts ner uppstår det inga gnistor som skulle kunna antända objektet. Sodan bildar heller inga höga temperaturer vid blästring som kan skada eller deformera.

Soda lämpar sig bra vid rengöring inom livsmedelsindustri då det är ett kemikaliefritt ämne. Med vår utrustning har vi möjlighet att våt-blästra vilket lämpar sig i inomhusmiljöer.

Vid sanering av klotter används sodan istället för andra kemiska rengöringsmedel. Klottersaneringen kan ske på alla känsliga ytor som fönster, träfasader m.m. Vid den typen av blästring skadas inga fogar eller tätningar.

Nyheter
Referenser
error

Kontakta eller följ oss gärna;